Thomas Gundersen Thaarup

Thomas Gundersen Thaarup kommer oprindeligt fra Frederikshavn, men er i dag bosiddende i Vejle.

Thomas er uddannet Skov- og Landsskabsingeniør i 2011 fra Københavns Universitet. Til dagligt er han ansat som driftsleder i Slagelse Kommune Entreprenørservice med ansvaret for driften af kommunens grønne områder og sportsfaciliteter.

Thomas har altid fundet fluefiskeriets mange facetter meget fascinerende. Han fik sin første fluestang som 10-årig, og siden da har fluefiskeriet stået hans hjerte nærmest. Han begyndte herefter at undervise i fluekast som 15-årig.

Den store passion omkring fluefiskeriet har medført, at tusindvis af timer er tilbragt ved fiskevand i ind- og udland, hvormed stor erfaring er opnået – her på egne fisketure og som guide.

Thomas deler meget gerne sin opnåede viden med ligesindede lystfiskere, og har altid fundet stor værdi og glæde i, at kunne hjælpe andre indenfor vores fantastiske sport.

Thomas fortæller:

– Siden 2005 har jeg været instruktør ved Danmarks Sportsfisker Forbund.

– Jeg er ambassadør ved Salmologic, hvilket årligt medfører en del rejseaktivitet i Danmark og udlandet ved afholdelse af messer, kastekurser, demoer mv.

– Jeg har undervist mange forskellige steder i og udenfor Europa sammen med min gode ven og mentor Henrik Mortensen, hvilket har givet mig mange unikke oplevelser, dyb indsigt og forståelse samt værdifuld viden indenfor moderne enhånds- og tohånds kasteteknik samt fiskestrategi.

– For at fluefiskeri skal være sjovt og en fornøjelse, er det vigtigt at mestre basis og forståelsen i fluekastet for at opnå bedst mulig linekontrol. I den forbindelse har jeg som sagt årligt fornøjelsen af at afholde kastekurser i Danmark og i udlandet. Undervisningen foregår på en nærværende måde og med fokus på at tage tingene step by step. I min undervisning ligger jeg ligeledes vægt på at få koblet teori med praksis. Min klare ambition og målsætning er at kunne give kursisterne nye tilgange, viden og værktøjer indenfor fluefiskeri og fluekast, som medfører en større helhedsforståelse og indsigt, hvilket skaber større glæde og fornøjelse ude ved fiskevandet.

– Som fluefiskere skal vi have indsigt og forståelse af grejets sammensætning herunder linevalg, forfang og fluevalg, således vi sikrer værktøjet er i orden, og dermed skaber det optimale udgangspunkt. Hertil kommer kasteteknikken, og er man en dygtig fluekaster højner det ens muligheder ved vandet gennem tilpasning til alle tænkelige forhold. Kobler man grejsammensætning med god kasteteknik og slutteligt kobler fiskestrategi på – så har jeg en generel tro på og erfaring med, at dette højner chancen betydeligt for fangst eller ej.

– I min optik er vi utrolig heldige og priviligerede over, at have så unikt et laksefiskeri i Danmark.

– Laksefiskeriet i de vestjyske åer er både spændende og udfordrende på flere måder, og foregår samtidig i utrolig smukke omgivelser, hvilket medfører en særlig helhedsoplevelse.

– I mit virke som guide vil jeg videregive min mangeårige erfaring, tilgang og viden indenfor fluefiskeri i almindelighed og laksefiskeriet i særdeleshed.

– Du skal derfor være meget velkommen til at kontakte mig, hvor vi sammen lægger en konkret plan med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Knæk og bræk

Thomas Gundersen Thaarup

Mail: tgthaarup@gmail.com

Telefon: 21 80 93 17