Laksefiskeri i Skjern Å og Storåen

Lystfiskerforeningen af 1926 byder på laksefiskeri i Skjern Å og i Storåen – havørredfiskeri i den legendariske Karup Å og smukt fiskevand med ørred og stalling.

Stop for hjemtagelse af laks fra Storåen

Lystfiskerforeningens kvote på 30 Storå-laks fanget på foreningens stykker ved Storåen er nu opbrugt. Det betyder, at der er forbud mod hjemtagelse af laks på foreningens fiskevand ved åen – uanset størrelse.
Lystfiskerforeningen af 1926 kan konstatere, at der i år har været et helt forrygende fiskeri ved vore vande ved Storåen.

Husk fangstrapportering

Det har vist sig, at nogen åbenbart glemmer at der er pligtig fangstrapportering i Lystfiskerforeningen af 1926. Det vil sige enhver fanget fisk på foreningens fiskevand – uanset om den er hjemtaget eller genudsat – skal indrapporteres samme dag fisken er fanget.
Foruden indberetning til Lystfiskerforeningen af 1926, skal du desuden indberette fangsten til de respektive sammenslutninger.
Glemmer du at indberette dine fisk, skal du vide, at det kan få konsekvenser.

Storåen åbner for fiskeri igen

Temperaturen ved Storåen er faldet og Storåen åbner fra d. 24/8 kl. 0.00. Dermed vil det igen være tilladt at fiske både i Skjern Åen og i Storåen.

Varmen lukker fiskeriet i Skjern Å og i Storåen

Temperatuen har i flere dage rundet de 30 grader. Og vandtemperaturen i Skjern Å og i Storåen ligger nu over de kritiske 18 grader.

I de høje vandtemperaturer mindskes fiskenes chance for at overleve catch and release betydeligt.

Sammenslutningen ved Storå og Skjern Å Sammenslutningen har derfor lukke for alt fiskeri i begge å-systemer. På sammenslutningernes hjemmesider, kan du følge med i, hvornår fiskeriet åbnes igen.

Stop for hjemtagelse af storlaks!

Der er nu ikke flere storlaks tilbage af tidskvote to i Skjern Å. Der lukkes derfor fra midnat for hjemtagelse af laks over 75 cm.
Der er stadig 5 laks tilbage på B-kvoten og 228 smålaks, under 75 cm, i hoved-systemet.
Skulle du få en storlaks på, så husk fisken er totalfredet og skal behandles skånsomt.
Fisk med tilpas stærkt grej, så du undgår lang fighttid. Fisken skal i land og afkroges, mens den har sine kræfter i behold.
Brug knudefrit fangstnet. Løft ikke fisken ud af vandet.
De store gydefisk er med til at sikre bestanden og det fantastiske laksefiskeri vi har i åen.
Kim Mathiasen med Storå-laks på 11,6 kilo fanget på foreningens fiskevand ved Bur.
Kim Mathiasen med Storå-laks på 11,6 kilo fanget på foreningens fiskevand ved Bur.

Stop for fiskeri efter storlaks i Storåen

Kvoten af storlaks i Storåen er nu brugt op. Der er derfor indført stop for hjemtagelse af laks over 75 centimeter.

Der er hjemtaget 218 storlaks fra åen. Alene på Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand ved Bur, er der hjemtaget 21. Da foreningens samlede kvote er på 30 laks, er der stadig 9 laks tilbage af kvoten – men det er vel og mærke smålaks – laks under 75 centimeter. Smålaksene plejer først at dukke op i åen senere på sæsonen.

Hvis man stadig går med drømmen om en storlaks fra Storå-systemet, så er B-kvoten ved Storåen stadig åben og intakt. Det betyder, at der må hjemtages 5 storlaks i det øvre Storå-system, men også i Råsted Lilleå. Foreningen har her nogle stykker fantastisk smukt fiskevand, med både stalling, bækørred, havørred og laks.

Snart sværmer døgnfluerne og byder på autentisk fluefiskeri og spændende naturoplevelser

For mange fluefiskere byder maj måned på årets mest fantastiske, spændende og sjove fluefiskeri – nemlig tørfluefiskeriet, når majfluen, Ephemera Danica klækkes og sværmer i de små jyske vandløb.
 
Naturvejleder og bestyrelsesmedlem i Lystfiskerforeningen af 1926 fortæller:
 
– I torsdags så jeg den første Danica i år. Dett var ved Skærup Å i Vejle Kommune. Men jeg vil tro der nok går 7- 14 dage, inden man kan være sikker på at opleve en klækning.
 
– Vi har flere gange fundet Ephemera Danica i Skjern Å på stykkerne ved Skarrild, og da insektet i nymfestadiet foretrækker sandet bund til sit ophold i vandet, må majfluen formodes at befinde sig i hele Skjern Å-systemet.
 
– Hvis man vil fiske ørred og stalling i klækningsperioden, kan jeg foreslå følgende stykker af foreningens fiskevand: De øvre dele af Karup Å, Høgild og kirkestykket, Råsted Lilleå-stykkerne, stykkerne i Holtum Å, de øvre stykker i Omme Å, Fjederholt Å, Karstoft Å, samt Skjern Å-stykkerne ved Skarrild. Her til tider en del regnbueørred, som villigt tager tørflue (særligt på strygene). De har det dog underligt nok med at være væk, når man har tørfluestangen med – mens de ringer nok så lystigt, når laksestangen er med. Men sådan er lystfiskeri jo…
 
– En anden døgnflue, der også er fremme nu er Heptagenia, dem klækker mere løbende en Danica.
Men som med Danica, kan der fiskes med den fra slutningen af maj, eller måske midt maj.
Der er også flere mindre arter, som klækker. I efteråret (september) klækker Broget Døgnflue (Serratella Ignita). I varme sensommre ofte i stort tal.
 
– Hvis du oplever noget spændende ved fiskevandet, på jagt med tørfluestangen, er du velkommen til at sende et lille skriv og et billede eller to. Så vi kan få lidt på hjemmesiden. Vores ørred- og stallingefiskeri er jo ved at gå lidt i glemmebogen – med alt det fiskeri efter laks og havørred i øjeblikket…
Knæk og bræk med gode oplevelser ved vandet, Erik Jønsson

Nyt fiskevand

En glædelig lille nyhed. Lystfiskerforeningen af 1926 har fået et nyt stykke fiskevand ved Damhus Å nær Bur.
Fiskevandet, der ligger ved Møborgåvej er på 1440 meter og fuld af sving og slyngninger.
 
Der er bækørreder på stykket, der er forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926.
 
Fiskevandet findes ved at køre ad Møborgåvej og dreje af ved Møborgåvej 2D. P-pladsen ligger ved vindmøllen. Koordinater 56.38646, 8.4096
 
Der er netop opsat skilte på stykket.

Midt i en corona-tid

Efter myndighedernes anvisning er ALLE foreningsaktiviteter indtil videre aflyst, mens Danmark er lukket ned. Sportsfiskerpigernes årlige fisketur til Råsted Lilleå i maj måned og Skjern Å Lystfiskerfestival bliver desværre ikke til noget i år.