Kvote på 400 laks og nye regler

Så er de nye regler og laksekvoten for Skjern Å-systemet for 2012 færdigforhandlet og sendt i hørring. Skjern Å Sammenslutningen forventer, at kvoten, der er fastsat af Naturerhvervsstyrelsen, hæves fra 350 til 400 laks, der må hjemtages. Der må stadig kun hjemtages en laks pr. lystfisker pr. år. Og Skjern Å Sammenslutningen anbefaler desuden, at der højst må landes og genudsættes 10 laks pr. lystfisker pr. år. – Den tilladte fisketid ændres desuden til 16 april til 15 oktober.

Aftalens har en hørringsfrist, der slutter d. 23 februar, hvilket betyder, at der kan opstå ændringer. Det står imidlertid helt fast, at fiskeriet i Skjern Å først starter 16 april i år.

Regler og anbefalinger for fiskeri i Skjern Å Systemet 2012

Fiskerregler, skal overholdes

1. Fiskesæsonen er fra 16. april til 15. oktober.

2. Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2012 består af 400 laks,, delt i to størrelsesgrupper.

3. Når kvoten er opbrugt, må der kun praktiseres ”catch and release” fiskeri.

4. Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år, men kun så længe kvoten er åben.

5. Fiskeri kun med 1 krog på linen, og kun modhageløse kroge er tilladt. Både enkelt, dobbelt og trekroge er tilladt.

6. Fiskeri med agn eller agn med duftstoffer er tilladt, men kun på cirkelkroge uden modhager. Rogn og rejer må ikke anvendes som agn.

Anbefalinger fra DTU, bør overholdes

1. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.

2. Medbring krogløsertang, krogfjerner, og saks.

3. Løft på intet tidspunkt fisk som skal genudsættes ud af vandet.

4. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid.

5. Brug ikke gaf ved landing af fisk som skal genudsættes.

Anbefalinger fra SÅS

1. Genudsæt alle havørreder.

2. Håndter fisk som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.

3. Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.

4. Lad tvivlen komme fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde.

5. Brug kun fangstnet med finmasket knudefri netpose, gerne 10 mm. eller finere.

6. Overvej at skifte til en ikke for stor enkeltkrog, når din personlig kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt.

7. Overvej at droppe agnfiskeri, når din personlige kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er  opbrugt.

8. SÅS anbefaler, at der max. landes og genudsættes 10 laks pr. person pr sæson, gerne færre.