Nye regler for laksefiskeri

Et nyt landsdækkende regelsæt, for lystfiskeri efter laks i Danmark, er nu klart.

De nye regler er udarbejdet med sigte på at bevare og fremme de vilde laksebestande, mens der samtidig udøves lystfiskeri.

Læs mere om de nye regler og anbefalinger og læs bekendtgørelserne om regler for lystfiskeri i Storåen, Skjern Å og vandløb med udløb i Vadehavet på Fiskepleje.dk

Her finder du de samlede regler og anbefalinger for lystfiskeri i Skjern Å: Regler for lystfiskeri i Skjern Å