Nye regler om genudsætning

Der findes efterhånden et hav af kvoteregler, fiskeregler, retningslinier og anbefalinger – som lystfiskere ved Skjern Å skal sætte sig ind i. – Og det kan efterhånden være svært, at huske det hele, hvis man er en ganske almindelig lystfisker – eller en gæste- eller turistfisker, der kun fisker engang imellem.

Her er det sidste sæt nye regler omkring håndtering af laks ved genudsætning, indført af DTU Aqua og Skjern Å Sammenslutningen.

  • Land fisken så hurtigt som det er muligt.
  • Brug grej og liner som sikrer at dette er muligt.
  • Hold fisken i vand.
  • Tag et billede af fisken i vandet hvis du er alene.
  • Fisken kan løftes ud af vandet i max. 5 sekunder hvis der er en hjælper til at tage et billede.
  • Fangstnet skal være finmaskede og knudefri.

Overtrædelse af reglerne kan medføre straf.