Flying bomb spinner.

Nogle foretrækker flying bomb som har en lidt anden udformning. Og som er monteret med owner krog som nogle mener har bedre Krogningsegenskaber. Om foråret i høj vandstand og uklart vand anvendes de tungeste Spinnere ofte i krasse farver,mest populær er nok den orange.

Read more

Mepps aglia spinnere

Man kommer ikke uden om mepps aglia spinnerne som har rigtig Mange fisk på samvittigheden. Den gamle model med de rød/gule kugler på kroppen er i øvrigt En meget populær spinner til Karup Å havørrederne i størrelse 3 og 4, i Skjern Å størrelse 4 […]

Read more