Nyt fiskevand

Af Tonni Kjær Jensen

 Vort vandpleje-team har ryddet træerne langs Skjern å, på et meget strategisk sted, hvor laksen på sin vandring op i åen måske ville blive fristet til at stoppe op, eller finde en standplads. Det betyder, at LF 1926 nu har fået adgang til yderligere ca. 200 meter fiskevand ved Classonsborg.

Sidste år blev der fanget laks på stedet, der hidtil har været meget svært tilgængeligt. Det har været vanskeligt at fiske med orm eller spinner – at følge laksen kunne stort set ikke lade sig gøre på grund af træer.

I svinget – lige opstrøm nogle pæle, hvor der tidligere var indtag til et nedlagt Dambrug, er der et pænt stort høl. Længere nedstrøms følger et stryg, der igen følges af endnu et stort høl, neden for den store skrænt.

Det er nu muligt at fiske stedet, hvor der er gode chancer for at få den store sølvblanke forårslaks, igennem med flue..

Tak til vores vandplejeteam, for deres store indsats – de er guld værd for foreningen –

Skjern Å ved Clasonborg