1926 får otte laks

Så har Sammenslutningen ved Storå fået fordelt årets samlede laksekvote på 195 laks, som er delt i tre delkvoter – 90 laks over 75 cm og 100 laks under 75 cm, i åen vest for vandkraftværket – samt fem laks uden maksimal-mål øst for vandkraftværket.

Lystfiskerforeningen af 1926 er tildelt otte laks, der må fanges på foreningens ny fiskestykke i Storåen ved Bur og Idum.

Læse mere om Storå kvote, delkvoter og fiskeregler her: Fiskeregler for Storåen

Den samlede fordeling mellem konsortier, lodsejere og foreninger, kan du se her:

Vemb Lystfiskerforening 19
Holstebro og Omegns Fiskeriforening 135
Skytte-konsortiet 6
Vinding-Vind Lystfiskerforening 2
Jacob Nielsen 7
Jens Christian Buskov 2
Postens Hul 2
Vemb-konsortiet 1
Bennedsgaard 1
Konsortiet Hestehaven af 2013 2
Lystfiskerforeningen af 1926 8
Holstebro Kommune 5
Laksekvote Storå – øst for Vandkraftsøen: 5
Aulum-Haderup
Skytte
HOF
Dan-nature
Samlet kvote 195
Laksekvoten øst for søen fiskes i fællesskab af
de nævnte og er undtaget fra størrelsesbestemmelser