140 liter whisky flød i Karup Å

Karup Å Sammenslutningens årige fiskekonkurrence er vel overstået. 381 deltagere fangede i alt 41 havørreder, hvoraf de ni største vejede over 4 kilo.

Som noget nyt, blev der i år solgt en speciel Karup Å whisky – en skotsk 12 års ufiltreret Deerstalker, Highland Single Malt, fremstillet på destilleret, The Balmenach.

Overskuddet fra salget af whiskyen, hvis danske ediket er tegnet af Jørgen Klokker, går ubeskåret til vandpleje i Karup Å.
For at give whiskyen et præg at Karup Å, blev flaskerne seljet i kano fra Karup yil Hagebro. Carsten Keis Fomsgård, fra lystfiskerforeningen af 1926, havde fået den opgave, og han beretter om turen:

– Der var to kano’er. I den ene, der blev sejlet af Jens Løntoft og Per Knudsen,  var der 100 flasker whisky, og samtidig var der bundet et ægte whisky fad fast til kanoen – for at whiskyen skulle føle sig hjemme og ikke få strees. I den anden kano, som ligeledes var læsset med 100 flasker whisky, sad jeg sammen med Mogens Styr, som i dagens anledning havde iført sig kilt. Vi havde den vigtige opgave – ud over selvfølgelig at sende gode vibrationer til whiskyen – at hjælpe det andet hold ,hvis tønden skulle kile sig fast under et udhængende træ eller lignende.

– Selve turen forløb uden de store problemer. Whiskyen blev med passende mellemrum prøvesmagt, for ligesom at kontrollere, om den nu også tog karakter af vandranunkel, vandnymfer, guldsmede, åens sagte klukken, samt de blide vuggende bevægelser den blev udsat for. Ved disse prøvesmagninger, kunne vi helt klart konstatere, at Whiskyen havde det aldeles glimrende.

– Vi blev udsat for enkelte ubehagelige situationer, som ved nærmere eftertanke nok har været et forsøg på pirateri. En enkelt gang blev vi truet med kniv – men ved at forlægge sejlruten til den modsatte bred, slap vi også forbi disse forhindringer.

– Da vi ankom til Hagebro, og togtet var slut, mødte vi en stor velkomstkomite anført af en sækkepibespiller! Det var en stor overraskelse, og en rigtig fin afslutning på rejsen.

– De 200 flasker whisky blev fragtet til Trevad Ørredpark og solgt.  Der var forudbestilt ca 130 flasker, og da konkurrencen var slut, var der næsten udsolgt. – En succes som forhåbentlig skal gentages næste år.