Kvote på 400 laks og nye regler

Så er de nye regler og laksekvoten for Skjern Å-systemet for 2012 færdigforhandlet og sendt i hørring. Skjern Å Sammenslutningen forventer, at kvoten, der er fastsat af Naturerhvervsstyrelsen, hæves fra 350 til 400 laks, der må hjemtages. Der må stadig kun hjemtages en laks pr. lystfisker pr. […]

Read more

Sådan bevares storlaksen

Hvis storlaksen skal bevares, er det nødvendigt med en række tiltag, der flytter fiskepresset fra denne værdifulde ressource til de mindre laks. Kun på den måde kan man undgå, at andelen af storlaks falder, som det er set i mange andre lande, skriver Fiskepleje.dk. Læs […]

Read more