Skarven har næsten udryddet stallingen

Skarven er hård ved vore vilde danske laksefisk. Stallingen er meget tæt på udryddelse i Skjern Å-systemet. – Og bestanden af vilde laks står i ave. Nu ansøger Skjern Å Sammenslutningen, sammen med andre interesseorganisationer, miljøminister Kirsten Brosbøl, fødevarerminister Dan Jørgensen og Naturstyrelsen, om tilladelse […]

Read more

Nyt indberetningssystem

For at gøre det nemmere, både for foreningens medlemmer og kasserer, udgår fangst- og benyttelses rapporteringen via det skema vi hidtil har kendt fra Å-folk og fra hjemmesiden. I stedet indføres en tvungen fangstrapportering. Det betyder at alle fangster skal indberettes til foreningen, via hjemmesiden, […]

Read more