Nyt indberetningssystem

For at gøre det nemmere, både for foreningens medlemmer og kasserer, udgår fangst- og benyttelses rapporteringen via det skema vi hidtil har kendt fra Å-folk og fra hjemmesiden. I stedet indføres en tvungen fangstrapportering. Det betyder at alle fangster skal indberettes til foreningen, via hjemmesiden, senest fire dage efter fangst.

Der kan kun indberettes en fisk ad gangen. Har du fanget flere fisk, må du lave en indberetning for hver fisk.
Indberetningerne er et nødvendigt stykke værktøj, til løbende bedømmelse af fiskeri og fiskevand.

De obligatoriske fangstindberetninger afløser den årlige fangstrapport, men ikke benyttelsesrapporten, der også er obligatorisk og fremsendes til medlemmerne som et spørgeskema, når fiskeåret er slut.

På hjemmesiden vil vi forsøge at bringe fangstresultaterne året igennem, og har du taget et billede at din fangst, der kan bruges på hjemmesiden, må du gerne maile det til: pr@lf26.dk

allan