Sådan gik generalforsamlingen

gene1
Både gamle og nye medlemmer var mødt op fra nær og fjern.

 

Omkring 40 medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 var søndag d. 11 januar samlet til generalforsamling i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Formanden, Tonni Kjær Jensen, kunne berette om endnu et godt år, med stor fremgang for foreningen, både hvad angår udvalget af fiskevand, arrangementer og antallet af medlemmer.

gene3
Tonny Kjær Jensen kunne berette om endnu et godt år for Lystfiskerforeningen af 1926.

 

Kasserer, Per Fredskild, berettede om et godt regnskabsår med et resultat på 84 802 kr.

På valg var formand, Tonni Kjær Jensen, næstformand Svend Laursen, sekretær Torben Thinngaard, suppleant Verner Mortensen og revisor Mikael Rønsholt.

Tonni Kjær Jensen, Svend Laursen, og Mikael Rønsholt blev genvalgt med applaus.

For Torben Thinngaard, der ikke var tilstede og ikke havde ønsket genvalgt,  blev valgt Verner Mortensen.

I stedet for bestyrelsessuppleant Børge Jensen, der havde ønsket at udtræde af bestyrelsen i utide, blev valgt Carsten Keis Fomsgaard.

Til afløsning af bestyrelsessuppleant Verner Mortensen blev valgt Ole Damgaard.

Som 2. revisor valgtes desuden Jens Bach Sørensen.

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde: formand, Tonni Kjær Jensen – næstformand, Svend Laursen, kasserer, Per Fredskild – PR og kommunikation, Nils Mogensen Svalebøg – sekretær, Ole Damgaard – naturpleje, Verner Mortensen – Karup Å og Storå, Carsten Keis Fomsgaard.

gene2
Niels Koch havde stillet forslag om at fangst- og benyttelsesrapportering skulle gøres pligtig.

 

Der var indkommet et forslag fra medlem Niels Koch, der gerne ville have indføjet i vedtægterne, at fangstrapportering og rapportering af benyttelse af fiskevandet er pligtigt for medlemmerne. Forslaget blev vedtaget.

Kun omkring 1/4 af foreningens medlemmer har indsendt fangst- og benyttelsesrapport for 2014. Nogen havde glemt det, andre have haft svært ved at udfylde og indsende rapporteringsskemaet. Men, det er slet ikke godt nok. For at komme problemerne til livs, og gøre det lettere for medlemmerne, indfører Lystfiskerforeningen af 1926 derfor, en tvungen, løbende fangstindberetning over hjemmesiden. Et lille spørgeskema, der kan udfyldes og indsendes på få sekunder. Samtidig udsendes sidst på året et link til en spørgeundersøgelse om benyttelse af fiskevandet.

Under eventuelt blev vedligeholdelsen og fremkommeligheden langs fiskevandet drøftet. Jens Mortensen efterlyste en bedre vedligeholdelse af fiskestierne langs vandløbene. Hardy Sørensen udtrykte ønske om, at der blev slået mere, og at foreningen evt. kunne købe sig til arbejdskraft, hvis det ikke var muligt at samle nok frivillig arbejdskraft blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen lovede at tage emnet op.

Erik Weis klagede over en gal tyr ved Albæk og ytrede ønske om, at det skulle være muligt, at donere foreningen et gavebeløb.

Der blev klaget over de mange og stramme regler der er blevet omkring laksefiskeriet. Bjarne Kjær syntes ikke det var rimeligt, man ikke må fiske med orm resten af året, efter at have fanget en laks på orm. – Spinnefiskere og fluefiskere kan jo fange og genudsætte så mange laks, de lyster, hvilken kan være mere skadeligt for laksene, mente Bjarne Kjær. – Bestyrelsen lovede at se på sagen, og Svend Laursen redegjorde for, at han i Skjern Å Sammenslutningen længe har arbejdet for mere enkle regler.

Hædersmærket, Den Gyldne Fisker blev udelt til medlemmer, der har gjort et særlig godt stykke arbejde for foreningen. I år blev mærket uddelt til Carsten Rohde, der som en ivrig ildsjæl er gået ind i arbejdet med juniorafdelingen Islynene og er blevet frivillig  teamleder. Til Allan Bay, der altid stiller op i en positiv ånd, hjælper til med slåning ved Karup Å, binder fluer med foreningen og meget andet. Endelig modtog også, Hans Hedegaard Andersen, Den Gyldne Fisker for trofast, i mange år, altid at møde op, når der er brug for hænder til naturplejen.

gyldne2
Svend Laursen overrakte hædersbevisningen, Den Gyldne Fisker til Hans Hedegaard Andersen og Allan Bay. Carsten Rohde, der også blev hædret, var desværre ikke tilstede.

 

På generalforsamlingen blev der uddelt diplomer og præmier i forbindelse med årets fotokonkurrence. 1. Pladsen gik til Brian Antonsen, 2. Pladsen til Ole Damgaard og 3. Pladsen til Martin Søgaard.

Vinderne af årets fangstkonkurrence blev også præmieret. Kategorien, årets flotteste laks, blev vundet af 12-årige Philip Antonsen, der ved Kodbøl havde fanget en laks på 84 cm og 5,3 kilo. Kategorien, årets flotteste havørred, blev vundet af Henrik Stenvang Hansen, der ved Albæk havde fanget en havørred på 70 cm og ikke mindre end 5,1 kilo. Begge vinderne modtog en flot spinnestang med tilhørende fastspolehjul, sponsoreret af Lystfiskeren i Hvide Sande.

Bladt de indsendte fangstrapporter, blev der trukket lod om bogen, Laksefiskeri i Skjern Å. Vinderen blev Claus Jelling.

stang
Henrik Stenvang Hansen fik diplom og vandt en fiskestang med hjul i fangstkonkurrencen.