Kvotestop i Skjern Å

Af biolog KIm Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Efter en uge med fremragende laksefiskeri i Skjern Å lukker den store laksekvote for laks større end 75 cm for de nedre dele af Skjern Å systemet . Lukningen træder i kraft fra og med 2. juni […]

Read more