Fiskeri forbeholdt medlemmer

Efter Skjern Ådalens Lystfiskerforening har opsagt deres aftale om medfiskeret på en del af Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand ved Skjern Å ved Albæk, Lundenæs og i Omme Å, bliver en del af fiskevandet her, forbeholdt medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926. Skjern Ådalens Lystfiskerforening vil ikke […]

Read more

Fang farlige krebs

Det vrimler med “farlige” signalkrebs i Karup Å og i andre danske åløb. I Alling Å har 30 krebsejægere fanget 111.377 krebs. Men signalkrebsen har også indtaget Karup Å og vandløb i Skjern Å-systemet. Senest er der fundet endnu en invasiv krebseart, marmorkrebsen, i Karup […]

Read more

Farlig marmorkrebs fundet i Karup Å

Farlige krebs skal fanges En fund af en marmorkrebs har fået alarmklokkerne til at blinke ved Karup Å. Marmorkrebsen, der stammer fra Florida i USA, æder både æg og fiskeyngel og er selvformerende. Krebsen er derfor en reel trussel for den oprindelige, vilde havørredstamme, der […]

Read more