Farlig marmorkrebs fundet i Karup Å

Farlige krebs skal fanges

En fund af en marmorkrebs har fået alarmklokkerne til at blinke ved Karup Å.

Marmorkrebsen, der stammer fra Florida i USA, æder både æg og fiskeyngel og er selvformerende. Krebsen er derfor en reel trussel for den oprindelige, vilde havørredstamme, der i verdenssammenhæng er helt unik.

Holstebro Kommune har taget initiativ til en hurtig indsats. Ideen er at etablere et målrettet fiskeri efter krebs i området omkring marmorkrebsens findested.

Marmorkrebsen er fundet på fiskevand tilhørende Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn. Fiskevandet er lejet af kommunen, der allerede har givet tilladelse til fiskeri på kommunens arealer.
Fiskeriet ventes at komme til at foregå af medlemmer af Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn.

Findestedet mangler

Marmorkrebsen skulle angiveligt være fundet et sted ved Skive, men den har gået et stykke tid i et akvarie, inden den blev afleveret til Aqua Akvarium.

Der er derfor sået tvivl om krebsens findested, og Aqua efterlyser den åbenbart forsvundne finder for nærmere oplysninger.

Da krebsen kan være fanget ved ulovligt fiskeri med krebseruse, loves finderen frit lejde.

I forvejen er Karup Å ramt af den invasive signalkrebs og sultne sæler, der søger føde i åen. Formanden for Karup Å Sammenslutningen, Tom Sørensen, efterlyser gode ideer til en større indsats mod de invasive krebs i 2019.