90 år – det skal fejres

Lystfiskerforeningen af 1926 er en af Danmarks ældste lystfiskerforeninger. I år har foreningen rundet et skarpt hjørne, idet foreningen sidst i april fyldte 90 år.

Det skal selvfølgelig fejres, Det gør vi på Skjern Å Lystfiskerfestival 2016, hvor vi lørdag aften d. 28/5 kl 18.30 byder foreningens medlemmer, samarbejdspartnere og festivalaktørerne på helstegt gris med en øl til.

Vi satser på en uformel og hyggelig middag i det blå. Af hensyn til bestilling af mad og øl, vil vi gerne gerne vide lidt om, hvor mange der kommer, og beder derfor interesserede medlemmer tilmelde sig til Tonni Kjær Jensen senest d. 14/05 på tlf. 25 47 67 20 eller mail t.kjaer.jensen@gmail.com

Om foreningen

Lystfiskerforeningen af 1926  blev stiftet d. 18/04 1926 under navnet Sportsfiskerforeningen, men tog hurtigt navneforandring til Dansk Sportsfiskerforening. Initiativtageren var den legendariske lystfisker, skomagermester, Hans Bache fra Skjern og oberstløjtnant, Carl Theodor Wegener.

Foreningen blev stiftet med det formål, at varetage lystfiskernes interesser. Foreningens første formand var Carl Theodor Wegener. Et af foreningens første gøremål, var at være med til at opkøbe laksegårdsrettighederne ved Skjern Å, så laksene kunne sikres uhindret opgang i åen.

Senere var foreningen, i 1938, med til at stifte Danmarks Sportsfiskerforbund, og overdrog ved den lejlighed foreningsbladet, Sportsfiskeren og andre af foreningens aktiver, til det nystiftede forbund.

For ikke at skabe forvirring omkring navnene, Dansk Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, ændrede foreningen, d. 15/11 1991, navn til Lystfiskerforeningen af 1926. – De første tre år under det nye navn, bar foreningens logo dog stadig undertitlen, Dansk Sportsfiskerforening.

Lystfiskerforeningen af 1926 er også medstifter og medlem af Skjern Å Sammenslutningen samt medlem af Karup Å Sammenslutningen og Storå Sammenslutningen. Sammenslutninger, som blandt andet har til formål at ophjælpe de selvreproducerende, oprindelige, vilde fiskebestande i å-systemerne.

 

Skomagermester Hans Bache, initiativtager til Danmarks Sportsfiskerforening, som senere har æbdret navn til Lystfiskerforeningen af 1926
Skomagermester Hans Bache, initiativtager til Danmarks Sportsfiskerforening, som senere har æbdret navn til Lystfiskerforeningen af 1926