Auktion Laksefisk

På Skjern Å Lystfiskerfestival 2014, der afholdes af Lystfiskerforeningen af 1926 i samarbejde med Silkeborg Fluebinderlaug,  sætter vi fokus på, bevarelsen af de vilde laksefisk i Danmark.

I den forbindelse, er det meningen at afholde en auktion, øremærket til fordel for ophjælpning af den vilde havørredbestand i Skjern Å. – Der findes nemlig endnu en unik og oprindelig, gammel stamme af havørreder i Skjern Å. Men, der er ikke mange tilbage. – Og de har brug for en hjælpende hånd nu, midler til avlsarbejde og etablering af gydepladser i de øvre å-løb.

Vi håber på, at en auktion til fordel for Skjern Åens vilde havørreder, kan være med til at skaffe et lille bidrag til bevaringsarbejdet, til glæde for naturen og for danske lystfiskere.

Auktionen vil finde sted på festivalen, men det er meningen, at auktionsemnerne skal lægges på festivalens hjemmeside, så der kan forhåndsbydes på dem.