Breaking news – Nyt laksevand

I år har foreningen et lille påskeæg til medlemmerne.

Det er lykkedes foreningen at leje et nyt stykke fiskevand ved Storåen. Et dejligt stykke fremkommeligt vand på godt en kilometer på en fantastisk smuk strækning.

Fiskevandet ligger ved Bur og går fra Bur Bro og godt en kilometer nedstrøms på nordsiden af åen.

Stykket ligger omtrent i forlængelse af det stykke foreningen har i forvejen ved Bur nedenfor Bur Kirke.

Med det nye fiskevand, kan Lystfiskerforeningen af 1926 i år mønstre knap fire kilometer af noget af Storåens og Danmarks bedste laksevand – og en samlet laksekvote på ikke mindre end 32 laks.

Det nye stykke fiskevand har ikke været lejet ud før. Bestyrelsen for lystfiskerforeningen vil bede medlemmerne om, at der vises hensyn ved kørsel og færdsel på adgangsvejen til og fra p-pladsen på stykket.

Der må fiskes på stykket fra premieren d. 16 april. En beskrivelse af stykket og kort, findes på foreningens hjemmeside www.lf26.dk