Elfiskedag med kæmpelaks

Danmarks Center for Vildlaks holdt elfiskedag og åbent hus for alle søndag d. 8 december.

På trods af vejrudsigten, der havde lovet snestorm, viste vejret sig fra sin bedste side. Temperaturen var i plus, og solen skinnede, så det blev til en behagelig tur til åen.

Mange benyttede det fine vejr til at følge elfiskeriet, der startede med at Kim Iversen fra DCV bød velkommen. Samtidig lovede han, at deltagerne senere med garanti, ville få den største Skjern Å-laks at se – som de nogen sinde havde set. – Og der var ikke tale om den udstoppede fiske på 121 cm, der hænger på DCV, men en der var større.

Så gik turen til Omme Å i Borris lejeren, hvor der for nogle år siden blev etableret nye stryg.

Der skulle ikke gå lang tid, før de  første laks viste sig. – Enkelte slap fri af strømmen, men nogle pæne laks måtte en tur med hjem til DCV for at blive strøget.

Efter en kort tur blev båden tømt for de første laks, der blev overflyttet til hyttefaddet. Så fortsatte elfiskeriet under broen  i Borris lejren og nedstrøms broen, ved gydebanken.

Efter få meter ramte strømmen mange laks på en gang, både store hanner og fine hunlaks. Få hundrede meter ramte strømmen igen en flok laks, ser bestod af meget store fisk. På et tidspunkt var der tre store fisk i samme net.

Elfiskeriet fortsatte videre hen over stryget og i hølerne nedstrøms stryget. Endnu en meget stor hanfisk på 112 cm blev fanget. Turen stoppede her. – Hyttefadet var fyldt og skulle tømmes inden den videre færd. Men det var et fantastisk resultat, på en så relativ kort strækning på 200 – 300 meter.

Hjemme på DCV varmede gæsterne sig med Gløgg og æbleskiver, mens Kim Iversen fra DCV underholdt med sidste nyt fra Skjern Å, og fortalte om forventningerne til fiskeriet og lakseopgangen i 2013. – Det kan du læse mere om i næste nummer af Å-folk.

På DCV, blev de indfangede fisk vist frem, beundret og fotograferet. Spændingen var stor, da fiskemester Søren Larsen annoncerede, at den store fisk nu ville blive vist frem. Laksen gik  alene, i et bassin for sig selv, hvorfra den skulle flyttes.

Da fisken kom i nettet og blev lagt i bæretasken, ragede halen ud. – Det var en noget af en kæmpelaks. Den målte 122 cm og vejede omkring 19 kg. – Ved opgangen i åen, har fisken vejet 3 – 4 kg. mere, og er dermed en af de største fisk set i Skjern Å i nyere tid.

En fantastisk dejlig dag på DCV var slut.

En stor tak til DCV – for et flot arrangement.

Tonni Kjær Jensen – formand for Lystfiskerforeningen af 1926