Er Skjern Å-laksen truet igen?

Nyt megastort rensningsanlæg tænkes placeret i Skjern Enge med udledning i Skjern Å.

 
Politikerne vil placere et nyt 20 hektar, kæmpestort, vestjysk rensningsanlæg i Skjern Enge. Området er kendt som Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt. Det var her Svend Auken, efter stor kamp, fik åen genslynget, og det er her vildlaksen blev reddet og svømmer rundt i åen.
 
Poitikernes tanker er, at føre alt kommunens kloark til et stort rensningsanlæg. Blandt andet ved at lægge spillevandsrør og pumpe spillevand, gennem et beskyttet naturområde, fra Hvide Sande til Skjern Enge.
 
Opføres der et rensningsanlæg med forbindelse til å, fjord og natur, kan ingen forudsige konsekvenserne. Vildlaksen, der svømmer helt op til Grønland og Svalbart, lugter sig som bekendt tilbage til den hjemlige fødeå, hvor den gyder og forsætter slægten. Hvis laksen undervejs tilbage påvirkes af ændret lugt, kemi eller hormonforstyrende stoffer, kan det muligvis få stor betydning for vandringsmønster og eksistens.
Samtidig kan et stort skybrud formentlig sende urenset spillevand i store mængder ud i vandmiljøet.
Er det et forsøg at kaste sig ud i og en chance at tage?
 
Lystfiskerforeningen af 1926 vil som aktør ved Skjern Å, opfordre politikerne til at rensningsanlægget lægges et andet og mere velovervejet sted.
 
Nils Svalebøg, formand for Lystfiskerforeningen af 1926
 

Her kan du høre lokalpolitikeren Niels Rasmussen, der var med til at genskabe Skjern Enge, fortælle om rensningsanlægget.