Fangst SKAL indberettes

Da et af vore medlemmer ikke har fået indberettet sin fangst til Sammenslutningen ved Storå til tiden, hvilket har givet anledning til lidt postyr, skal vi hermed opsummere reglerne omkring indberetning af fangst.

Alle fangster SKAL indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 og desuden til de respektive sammenslutninger, Skjern Å Sammenslutningen, Sammenslutningen ved Storå og Karup Å Sammenslutninger, gerne samme dag – men senest fire dage efter fangst.

Dette er nødvendigt, blandt andet fordi vi fisker totalfredede vildlaks på en dispensation og under en kvote, der forudsætter, at vi til hver en tid har styr på, hvad der er fanget, af hvem og hvor.

En forudsætning for medlemskab af Lystfiskerforeningen af 1926 er, at medlemmerne følger de vedtægter, regler og anvisninger, der er i foreningen og i de sammenslutninger foreningen er tilknyttet – herunder reglerne om indberetning af fangst.

Lystfiskerforeningen af 1926 og sammenslutningerne tager pligten til indberetning af fangst meget alvorligt og vil i tilfælde af manglende indberetning foretage de nødvendige sanktioner.

Husk derfor – at fangst SKAL indberettes

OLYMPUS DIGITAL CAMERA