Festivalmidler gik til ophjælpning af vilde havørreder

Skjern Å Lystfiskerval 2022 gav godt 21 758 kr i overskud. Et overskud der på forhånd var øremærket de vilde laksefisk.

Danmarks Center for Vildlaks er i fuld gang med en ophjælpning af Skjern Åens havørreder. Og i tråd hermed er overskuddet fra festivalen, efter aftale med DCV, anvendt til køb og udsætning af havørredyngel.

”Festival-fiskene blev udsat i Simmelbækken onsdag den 10 oktober af Marc Skovby fra DCV og Jan Fredslund Nielsen fra Lystfiskerforeningen af 1926. Der blev udsat omkring 5000 fisk, der forhåbentlig kan være med til at give Skjern Å-systemets havørredbestand et boost.

Om valget af Simmelbækken fortæller fiskemester Søren Larsen fra Danmarks Center for Vildlaks:

– Simmelbæk er ganske fint vandløb med et kæmpe potentiale for ørreder. Imidlertid er der stor sandvandring og få gydemuligheder. Jeg håber, at der på et tidspunkt bliver lavet et genslyngnings projekt for hele vandløbet. Ringkøbing Skjern Kommune genslyngede en del af det nedre del, så her er der i hvert fald gydepladser når ørrederne forhåbentlig vender tilbage. Åen bliver i øvrigt kaldt Hoven Å på den nedre del. Simmelbækken løber sammen med Haarkær Bæk og Påbøl Bæk og bliver til Hoven Å – som løber i Omme Å.

Skjern Å Lystfiskerfestivalen 2022, som donerede overskuddet til hjælp til udsætningen i Simmelbækken, blev foreløbig den sidste i rækken. Der ligger et meget stort frivilligt arbejde bag, som ikke stod helt i forhold til besøgstallet og opbakningen.

Lystfiskerforeningen af 1926´s bestyrelse har derfor sat festivalen på pause. Men finder til gengæld nok på andre spændende arrangementer. Et nyt lokale i Skarrild Gamle Skole kommer også til at byde på nye muligheder for aktiviteter, hygge og socialt samvær for lystfiskerne ved Skjern Å.

Lystfiskerforeningen af 1926 takker alle der gennem årene har været med til at holde Skjern Å Lystfiskerfestival flydende, og gjort den til et spændende samlingspunkt for lystfiskere fra ind- og udland. Tak til Herning Ikast Lystfiskerforening, Silkeborg Fluebinderlaug og de lokale borgerforeninger for godt samarbejde, tak til grejhandlere og aktører, fluekastere, fluebindere og frivillige – og til Herning Kommune og Ringkøbing Skjern Kommune for støtte og økonomisk opbakning.