Fisketiden indskrænkes

Indskrænkning af fisketiden

En ny lovændring betyder, at fisketiden på foreningens fiskevand i Omme Å ved Farre og Omvrå indskrænkes.

Da fiskestykkerne ikke er lakseførende, har fisketiden før været den almindelige gængse fra 16 januar til 16 november. Det er nu ændret til: fra 1 marts til 31 oktober.

Lystfiskerforeningen af 1926 har i et høringssvar sidste år blandt andet protesteret mod indskrænkningen af fisketiden opstrøms Sdr. Omme, hvilket åbenbart ikke har nyttet.

Lystfiskerforeningen protesterede i høringssvaret også mod en påtænkt indskrænkning af fisketiden i den lakseførende del af Skjern Å. Her har vi åbenbart fået medhold, da indskrænkningen er droppet og fisketiden uændret.