En attraktiv forening i stærk fremgang

g1
Foreningens medlemmer studerede ivrigt det særdeles positive regnskab.

Knap 40 medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 var søndag d. 12 januar samlet til generalforsamling i Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns klubhus i Trevad Ørredpark.

g5
Foreningens formand, Tonni Kjær Jensen kunne berette om en forening i stræk fremgang.

Foreningens formand, Tonni Kjær Jensen startede med at holde en fyldig årsberetning. Formanden så tilbage på året der gik, berettede om vellykkede arrangementer, en velfungerende juniorafdeling, nyt fiskevand og om en forening, der kan bryste sig af, at være i stærk  fremgang. – En aktiv og attraktiv forening, der er i gang med og nye spændende projekter, blandt andet Skjern Å Lystfiskerfestivalen, der finder sted i maj måned i år.

g4
Bestyrelsen modtog både roser og laksefluer af en veloplagt formand.

Formanden takkede herefter medlemmerne for stor opbakning omkring foreningen – og bestyrelsesmedlemmerne for at yde et stor indsats i en positiv ånd. Bestyrelsesmedlemmerne modtog hver en rose og en fulddresset lakseflue bundet af formanden selv.

Torben Thinggaard, Anders Almskou og Nils Mogensen Svalebøg modtog desuden udmærkelsen, Den Gyldne Fisker, der består af foreningens stofmærke i guld. Mærket uddeles til medlemmer, der har ydet en særlig indsats for foreningen.

g9
Den Gyldne Fisker er en udmærkelse, der kan tildeles medlemmer af foreningen, der har ydet en ganske særlig indsats.

I forbindelse med formandsberetningen fortalte bestyrelsesmedlem, Torben Thinggaard lidt om juniorafdelingen Islynenes første år, hvor han har i samarbejde med Anders Almskou har ledet Islynene og skabt en juniorafdeling med over 15 aktive juniorer. Foreningen har sendt Anders Almskou på to juniorlederkurser. Han er nu i stand til at lede juniorafdelingen på egen hånd og er derfor blevet udnævnt til juniorleder.

Kasserer Per Fredskild fremlagde regnskabet og kunne fortælle om en god medlemsfremgang og en sund økonomi, der har bidraget til et udsædvanligt godt regnskabsår, hvor foreningen trods udgifter til flere nye stykker fiskevand, kan præstere et overskud på knap 100 000 kr.

Herefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Nils Mogensen Svalebøg, Per Fredskild og Bjarne Kjær. Nils Mogensen Svalebøg og Per Fredskild blev genvalgt med applaus. Bjarne Kjær Jensen, foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og trofaste leder af rydningsholdet, havde valgt at takke af. Han blev afløst af Børge Erland Jensen, der valgtes til bestyrelsessuppleant. Foreningens formand, Tonni Kjær Jensen, takkede Bjarne Kjær for en fantastisk god arbejdsindsats i bestyrelsen.

g2
Efter mange år i bestyrelsen har Bjarne Kjær fra Sdr. Felding nu trukket sig ud.

Carsten Keis Fomsgård blev genvalgt som revisor.

Herefter blev der uddelt diplomer med håndbundne laksefluer og fire flotte præmier, sponsoreret af Lystfiskeren i Hvide Sande, til de største og flotteste fisk i fangstkonkurrencen.

Niels Iversen modtog diplom for en Karup Å-havørred på 5,25 kilo. Bjarne Nielsen modtog diplom for en Storå-havørred på 5,4 kilo. Rene Nielsen modtog diplom for en laks fra Skjern Å på 10 kilo og Erik Linneberg modtog diplom for en laks fra Storåen på 13,6 kilo.

g7
Erik Linneberg modtog diplom og præmie for en storlaks på 13,6 kilo, fanget på foreningens fiskevand i Storåen ved Bur.

De tre flotteste billeder i fotokonkurrencen modtog også diplomer og præmier sponsoreret af Forlaget Svalebøgen.

Fotokonkurrencen blev vundet af Ole Damgaard, der havde fotograferet en smuk solnedgang ved Clasonsborg. På andenpladsen kom Lars Emil Mikkelsen, der havde fotograferet en brasen i overfladen. Tredjepladsen gik til Ole Nelander Zeigler for et billede af morgenstemning ved Estvadgaard Bro ved Karup Å.

På generalforsamlingen blev der også trukket lod om en præmie blandt de indsendte fangst- og benyttelsesrapporten for 2013. Vinderen blev Kristian H. Møller.