Stærk tilbagegang i laksebestanden i Skjern Å

Ny undersøgelse, foretaget af DTU Aqua, viser en stærk tilbagegang i laksebestanden i Skjern Å. Ikke mindre end 42% er bestanden gået tilbage i forhold til 2011.

Ikke kun i Danmark, men overalt er den Atlantiske laks i stærk tilbagegang. Om det skyldes overfiskeri i Atlanten, konsekvenserne af opdrætsindustrien (sygdomme og lakselus), kan man kun gisne om.

Læs mere her: Færre laks i Skjern Å