Nye kvoter og nye regler

2014 laksekvoten for Skjern Å bliver på 425 laks – Storåens kvote bliver på 195 laks.

NaturErhvervstyrelsen i år har fastsat kvoten for hjemtagelse af laks fra Skjern Å til 425 laks.

Der må maksimalt hjemtages 235 laks på 75 cm eller derunder og 185 laks over 75 cm. Længden på laks måles som total længde. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober. Områderner er:

1) Skjern Å, fra Højmarksvej og nedstrøms til udløb i
Ringkøbing Fjord.
2) Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm
Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
3) Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i
Ringkøbing Fjord.
4) Karstoft Å, fra opstemningen ved Clasonsborg og ned-
strøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
5) Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og ned-
strøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
6) Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ring-
købing Fjord.
7) Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i
Ringkøbing Fjord.
8) Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i
Ringkøbing Fjord.
9) Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms
til udløb i Ringkøbing Fjord.
10) Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i
Ringkøbing Fjord.
11) Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i
Ringkøbing Fjord.
12) Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til
udløb i Ringkøbing Fjord.
13) Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i
Ringkøbing Fjord.

Der må fra 16. april til og med den 31. oktober, maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper.

Det vil sige, at der må fiskes og hjemtages laks, 14 dage efter fredningen er sat ind i Skjern Å, i de små vandløb, der hører under “øvrige del af Skjern Å-vandsystem, samt i Omme Å opstrøms Jullingsholm.

Laksekvoten for Storåen bliver på 195 laks.

Der må maksimalt hjemtages 190 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk – delt i to grupper på 100 laks på 75 cm eller derunder og 90 laks over 75 cm.

I den øvrige del af Storåens vandsystem, må der maksimalt hjemtages fem laks. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper.