Nye kvoter og nye regler

2014 laksekvoten for Skjern Å bliver på 425 laks – Storåens kvote bliver på 195 laks. NaturErhvervstyrelsen i år har fastsat kvoten for hjemtagelse af laks fra Skjern Å til 425 laks. Der må maksimalt hjemtages 235 laks på 75 cm eller derunder og 185 […]

Read more