Forårsfriske fiskere fangede få fisk

På en af årets første rigtige forårsdage med sol og lun luft, blev årets laksepremiere ved Storåen og Skjern Å skudt i gang d. 16 april. – Og aldrig har der været så mange fiskere ved Skjern Å til en premiere.

I hundredevis af lystfiskere flokkedes ved åen fra Hesselvig til Skjern. Efter sidste års fantastiske premierefiskeri, var forventningerne store. Men udøvelsen af fiskeriet kom ikke til at stå mål med resultatet i år. Det store friske forårslaks manglede, måske på grund af den hårde lange vinter, måske på grund af den lave vandstand – eller måske fordi slusen i Hvide Sande har været lukket længe og først blev åbnet for et par dage siden. Alligevel kom 30-40 laks på land, mange af dem nedgængere, som blev genudsat. Dagens største registrerede laks målte 100 cm. Den blev fanget af Per Andersen.

Poul Bøjgaard fra Minds / Tarp Konsortiet med en laks på 4,9 kilo taget på en gul flue.

Som sædvanlig var lystfiskerforeningen af 1926, ved foreningens hytte i Sdr. Felding, vært ved morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske fiskere. Ingen af medlemmerne indvejede dog laks i år.

En lille flok laksefiskere benyttede sig af tilbuddet friske rundstykker ved hytten i Sdr. Felding.

Klokken 13 var godt 50 laksefiskere mødt op til varm premierebiks med spejlæg. Æresgæst var den 100 årige Skjern Å-fisker, Jens Hogaard, der er æresmedlem af – og gennem 14 år var formand for foreningen.

Jens Hogaard blev hædret af formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Tonni Kjær Jensen, der udtrykte en dybfølt tak for det store arbejde Jens Hogaard har gjort for Lystfiskerforeningen af 1926. Jens Hogaard fik derefter overrakt en flaske Karup Å Whisky fra foreningen og en flaske rødvin fra købmanden i Skarrild. Herefter rejste alle lystfiskerne sig og råbte hurra for den 100 årige laksefisker.

Den 100 årige, Jens Hogaard, blev hyldet med et hurra og takket for sin indsats i foreningen gennem 14 år.

Bagefter uddelte Tonni Kjær Jensen et diplom og en fiskestang til Henrik Severin Skov, der vandt fangstkonkurrencen i 2012 i kategorien, Årets Flotteste Laks fra Skjern Å.  Henrik Severin Skov fik prisen for en en flot blanklaks på 12 kilo.

Henrik Severin Skov modtog prisen for Årest Største Laks fanget i 2012.

På Lystfiskerforeningen af 1926′s fiskestykke ved Bur ved Storåen, var kun fire lystfiskere mødt op til laksepremiere. Desværre var laksene her heller ikke i det bedste bidehumør. Alt i alt er der fra Storåen til nu registreret  20 fangede laks på premieresdagen.