Forårsstemte fiskere fejrede fiskedag

36 medlemmer af foreningen havde fundet vej til premieredagen ved Karup Å

36 forårsstemte fiskere fejrede 1. marts premieren ved Karup Å, med fællesspisning, på hyggelige Høgild Møllegård.

Menuen bestod traditionen tro af  hjemmelavede, velsmagende gule ærter med flæsk og medister. Maden var fremskaffet til lejligheden af Bjarne Kjær, der sammen med Verner Mortensen stod for arrangementet i år.

Ikke mange havde været ude at fiske fra morgenstunden, men snakken gik livligt – om forventningerne til den kommende sæson og til de glade lystfiskerdage, der er i vente.

De hjemmelavede, gammeldags gule ærter med flæsk og medister fik ros af fiskerne.

Under middagen annoncerede foreningens formand, Tonni Kjær Jensen en overraskelse, der høstede et bragende bifald –  Formanden kunne nemlig meddele, at han netop havde underskrevet en ny aftale om leje af fiskevand i Storåen ved Bur.

Efter middagen blev bladet Å-Folk og den nye kortbog, der netop er ankommet frisk fra trykkeriet, studeret. Så var det tid til kaffe – og til måske at komme en tur til åen.

Den største havørred, der blev fanget ved Høgild Møllegård på premieredagen, målte 81 centimeter.

Foreningens næstformand, Svend Lauersen har travlt med at producere nye skilte, til foreningens nye fiskestykker og til udskiftning af gamle, udtjente skilte.