Forbud mod hjemtagning af laks i Skjern Å

Hjemtagning af laks fra Skjern Å forbydes

Skjern Å Sammenslutningen skriver:

De seneste to sæsoner er bestand og fangster af laks gået tilbage. I 2023 var tilbagegangen omkring 30%. I år er tilbagegangen i fangsterne fra 2023 til 2024 i april og maj yderligere 70% – i alt en tilbagegang over to år på 79%.

Et flertal i SÅS har efter forslag fra bestyrelsen besluttet at sætte kvoten for hjemtagning på pause. Det vil ske med omgående virkning, så derfor åbnes kvoten ikke den 16. juni (og formentlig heller ikke 16. august). Således er der fra dags dato, og indtil en ny beslutning tages, stop for hjemtagning for både den store og den lille kvote i hele åsystemet. Beslutningen støttes af DTU og andre partnere. Alle begræder situationen, men det handler om rettidig omhu.

Vi håber på, at alle bakker op om pausen på kvoten og at så mange som muligt på konstruktiv vis vil engagere sig i arbejdet fremover. Vi vil holde jer opdateret og præsentere vores planer for fremtiden på Repræsentantskabsmødet i 2024.

Med venlig hilsen

Michael Beck-Hansen og bestyrelsen i SÅS.