Generalforsamlingen udsættes

Generalforsamlingen aflyses og udsættes

På baggrund af den alvorlige, aktuelle corona-situation og den eksplosive spredning af sygdommen, er bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 blevet enige om, at aflyse og udsætte foreningens generalforsamling, der efter planen skulle have fundet sted den 9 januar 2022.
Bestyrelsen vil følge udviklingen, og vende tilbage med en ny dato for generalforsamlingen, når dette igen er muligt.
De bestyrelsesmedlemmer der er på valg er indstillet på at forsætte arbejdet til den udskudte generalforsamling.

Det går godt i foreningen

Med hensyn til forening og fiskeri, så har foreningen ingen problemer med at holde medlemstallet. Der er en rigtig pæn løbende tilgang. Foreningen har en god økonomi. Det betyder at bestyrelsen har besluttet at fastholde kontingentet i 2022 – selv om der er en mindre prisstigning fra Danmarks Sportsfiskerforbund .
Hvad angår fiskeri og fiskevand, så har 2021 budt på endnu et godt fiskeår med masser af gode fangster og et godt samarbejde med lodsejerne, sammenslutninger, Naturstyrelsen, lystfiskerforeninger og myndigheder.
I bestyrelsen glæder vi os over fiskeåret der gik, og ser frem til et nyt spændende fiskeår i 2022 ved Danmarks smukkeste fiskevand.

Vi efterlyser stof til bladet Åfolk

Bestyrelsen arbejder på at få en ny korbog på gaden, sammen med bladet Åfolk. Her kunne vi godt bruge lidt hjælp fra medlemmerne. Ligger nogen inden med en god fiskehistorie, et godt billede – har lyst til at skrive en lille artikel on fluefiskeri, fluebinding, spinnefremstilling eller spinnefiskeri – så send det gerne til nils@fluefisker.dk

Skjern Å Lystfiskerfestival

I 2022 satser vi på at gennemføre Skjern Å Lystfiskerfestival d. 28-29 maj. Vi trænger snart til lidt socialt samvær, hygge og fiskenørderi.
I den forbindelse søger vi aktører, udstillere, foredragsholdere, fluebindere, fluekastere, samarbejdspartnere, frivillige og folk med gode ideer. – Hold dig ikke tilbage, hvis du har lyst til at bidrage på den ene eller anden måde.
Du kan læse mere om Skjern Å Lystfiskerfestival på www.lystfiskerfestival.dk
Selv om generalforsamlingen er udsat, er der grund til at holde sammen i foreningen og om foreningen.
Husk at betale kontingentet inden februar.
Godt nytår til jer alle
Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926