Gydebanke på Kirkestykket

Vandplejeudvalget i Karup Å Sammenslutningen har renoveret og udvidet gydenbanken ved broen over Åvej.
Et fantastisk flot stykke arbejde, der sammen med etablering og renovering af andre gydebanker i Karup Å og tilløbsvandløbene skal sikre havørredbestanden i Karup Å optimale gydeforhold.
Tak til vandplejeudvalget og til Ivan Andersen, der yder et exceptionelt stykke frivilligt arbejde.
Verner Mortens har fotograferet og filmet det nye stryg.