Husk at indberette samme dag fisken er fanget

Nyt fra Skjern Å Sammenslutningen

Alle fangster af laks og havørreder skal være indberettet samme døgn som fiskene er fanget. Sådan har det været i flere år, så ikke noget nyt i det. Det nye er er, at Fiskeristyrelsen fra og med i år vil sanktionerer for sent indberettede fisk. Dette for at sikre en sikker styring af kvoterne, som skal lukkes så snart de er opbrugt.
Fiskeristyrelsen oplyser, at fisk indberettet næste morgen eller formiddag i første omgang vil modtage en advarsel. I gentagelses tilfælde udløses en bøde. Laks indberettet senere end dette, må påregne en bøde på kr. 2.500,00. I gentagelsestilfælde vil bøden blive forhøjet.
Sammenslutningen ved Skjern Å har desværre allerede oplevet 5 -6 for sent indberettede laks. Disse fangere står således til en henvendelse fra Fiskeristyrelsen.
Vær derfor venligst opmærksom på dette forhold, således at vi sikre en god og rigtig styrring af kvoterne, skriver Skjern Å Sammenslutningen.