Sidste chance for diplom og præmie. – Husk fangstkonkurrencen!

Husk, at Lystfiskerforeningen af 1926 i år har en fangstkonkurrence om årets største og flotteste fisk – nemlig årets flotteste laks over 75 centimeter fanget i Skjern Å-systemet og årets flotteste havørred over 60 centimeter fanget i Karup Å-systemet.

Konkurrencerne er kun for medlemmer af LF26, og fiskene skal være fanget ved lystfiskeri i foreningens fiskevand.

Kun hjemtagne fisk indgår i konkurrencerne og fisken må ikke være en nedfaldsfisk.

Sidste frist for tilmelding er d. 30. November og Fangst- og benyttelsesrapporten skal være indsendt i udfyldt stand.

Alle fiskeregler og fredningstider skal være overholdt og fisken skal vejes i urenset tilstand og længden måles fra fiskens snude til spidsen af halefinnen. Fiskens omkreds skal også måles.

Vejning og målinger skal dokumenteres af mindst to vidner med navn og adresse og telefonnummer. Og fangsten skal fotograferes sammen med et målebånd, liggende på et plant underlag. Der skal også vedlægges mindst to vellignende billeder af den heldige lystfisker med sin fangst.

Navn, adresse og telefonnummer på fangeren skal oplyses sammen med  dato for fangsten, fangststed og agntype.

Bedømmelse og afgørelse inden for de to kategorier træffes alene af bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926. Mangler der oplysninger I forhold til de oplyste konkurrenceregler, forbeholder bestyrelsen sig retten til at afvise tilmeldingen.

Vinderne vil blive offenliggjort på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vil overrække en præmie og et diplom til de heldige vindere.