Husk havørreden i Skjern Å er totalfredet

Husk havørreden er totalfredet i Skjern Å i tre år. Alle havørreder skal derfor genudsættes så skånsomt som muligt.
På repræsentantskabsmødet i november besluttede Skjern Å Sammenslutningen at frede havørreden i tre år. Baggrunden er en stigende bekymring for den svage bestand og mangel på gydefisk.
Lige nu er Skjern Å Sammenslutningen og Danmarks Center for Vildlaks i gang med at udarbejde et projekt som skal tage særlig hånd om ørreden i Skjern Å-systemet. Planen er ved at være klar og skal nu præsenteres for Danmarks Tekniske Universitet, kommunerne og Naturstyrelsen.
Vi forventer at der er god opbakning til projektet, som vil blive præsenteret så snart der er enighed.
Skjern Å Sammenslutningeni beder alle sprede budskabet langs åen, så vi undgår uheldige situationer.
Hvis man vil vide lidt mere om ørred situationen i Skjern Å systemet, kan man klikke her.