Københavns Universitet på krebsejagt ved Karup Å

En flok studerende fra Københavns Universitet skal i september til Jylland for at se på signalkrebs og bævere. Formålet er at studere vandkvalitet, miljøtilstand og, fra folk som har naturen på nærmeste hold, høre om hvordan invasive signalkrebs i Karup Å og udsatte bævere i Klosterheden påvirker vandmiljø, fisk og fauna.

Det er Lektor i Miljøkemi, Bjarne W. Strobel, der står for turen. Han har allieret sig med naturguiden og krebseeksperten fra Lystfiskerforeningen af 1926, Erik Jönsson. Erik Jönnson vil sørge for at de studerende kommer på nært hold af krebsene i Karup Å. De får nemlig selv lov til at fiske krebsene op af åen og til efterfølgende at tilberede dem og sætte tænderne i krebsehalerne. Samtidig vil Erik Jönsson fortælle om hvorfor signalkrebsene udgør en fare for miljøet, livet i vandløbene og den oprindelige biodiversitet.

– jeg håber, vi af den vej kan give de studerende en mere praktisk indgang til miljøforholdene i vore vandløb, siger Erik Jönsson. – Det er jo dem der fremover skal være hovedkræfterne i et bedre vandmiljø i Danmark. De bliver vore samarbejdspartnere i de offentlige systemer. Det kan aldrig skade, at de har noget praktisk erfaring med i bagagen.