Kongelig generalforsamling

30 medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926, trodsede søndag vej, vind og konge tam-tam, og mødte op til årets generalforsamling i foreningen.
Her aflagde formanden. Nils Svalebøg beretning om fiskeåret 2023, og om hvad der rører sig i foreningen og ved fiskevandet. Beretningen blev godkendt med applaus.
Tonni Kjær Jensen, der står for foreningens regnskab og økonomi, fremlagde herefter regnskab og budget.
Med en fantastisk professionel visualisering, fortalte han desuden om foreningens udvikling gennem de sidste 12 år, hvor den har klaret sig rigtig godt. Tonni Kjær Jensen fortalte om udviklingen i kontingent og fiskeleje, samt om nødvendigheden af, at foreningen er velkonsolideret.
Der var stor ros og applaus tll Tonni Kjær Jensen, for at sætte økonomien i perspektiv og anskueliggøre, hvordan fiskeleje og kontingent hænger sammen.
Til bestyrelsen genvalgtes Nils Svalebøg, Flemming Rose og Verner Mortensen.
Jan Fredslund Nielsen genvalgtes som bestyrelsessuppleant. Applaus til alle.
Under punktet eventuelt blev der snakket om muligheden for to medlemskaber. Et medlemskab med laksefiskeri og et uden. Af administrative hensyn og af hensyn til de forskellige typer fiskelejeaftaler, samt af hensyn til foreningens økonomi, vil dette næppe være muligt. Men foreningen arbejder til stadighed for at børn og familier skal have adgang til fiskeri til en rimelig pris. Samtidig er der flere steder mulighed for dagkort.
Formanden, Nils Svalebøg, berettede om fangsten af de tre største laks fanget i Skjern Å i 2023. Specielt om den kæmpelaks på 130 cm og 21 kilo, som blev taget af Jesper Ottosen 18 april 2023. Ingen af de tre storfangere var desværre tilstede, men de kan afhente diplomer for deres fangster ved lejlighed.
Foreningen har i mange år haft en speciel påskønnelse til medlemmer, der har gjort en særlig indsats for foreningen, en pris kaldet Den Gyldne Fisker. Med hæderen følger et foreningsmærke broderet med guldtråd.
De Gyldne Fisker blev i år uddelt til: Ernst Kristensen som har været med til at lave spange ved Storåen, og genrejse toiletbygningen ved Lauthhytten efter stormen m.m.
Jan Fredslund Nielsen modtog den Gyldne Fisker for en velvillig indsats omkring foreningsarbejdet, det nye lokale i Skarrild og etablering af et bredudvalg.
Frank Jensen og Torben Albertsen, som desværre ikke var til stede, modtog Den Gyldne Fisker for naturpleje og arbejde med det nye foreningslokale.
Desuden tildeles Den Gyldne Fisker Jørn From, der på eget initiativ har arbejdet med forbedring af hytten på Sdr. Felding Camping. Jørn From var desværre heller ikke til stede. – Stor tak og ros til dem alle.
Bestyrelsen har i øvrigt besluttet, at der hvert år vil blive trukket lod, blandt de aktive frivillige, om et års gratis medlemskab af foreningen.
Efter generalforsamlingen og under kaffen var der kongerøgelse på storskærmen, så ingen gik glip at det store øjeblik, hvor Danmark fik en ny konge.
Bestyrelsen kostituerede sig efterfølgende således:
Formand: Nils Svalebøg
Næstformand: Verner Mortensen
Bestyrelsesmedlem: Jesper Ottosen
Bestyrelsesmedlem: Svend Lauersen
Bestyrelsesmedlem: Flemming Rose
Bestyrelsesmedlem: Erik Jønsson
Bestyrelsessuppleant: Jan Fredslund Nielsen
Bestyrelsessuppleant: Per Fredskild
Ernst Kristensen og Jan Fredslund Nielsen med Den Gyldne Fisker.