Laksekonference

Salmon and People in a changing world

I anledning af det Internationale Vildlakseår, som NASCO og NPAFC står bag, indbyder Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond til en dag i laksens tegn, nemlig en konferense om laksen i Danmark.

Fiskeriministeren, lokale politikere og forskere fra ind og udland er her inviteret til, at gøre os alle klogere på laksen nu og i fremtiden. Og Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond håber at rigtig mange vil bakke op om arrangementer og være med til markere året.

Konferencen afholdes den 11. oktober fra klokken 9.00 til 16.00 på Innovest i Skjern, og det foreløbige program ser således ud:

International Year of the Salmon

8.45- Registrering, kaffe mm.
9.30 Åbning af konference / DCV – Gert Holdensgaard –
9.45 Præsentation af NASCO og IYS/ Cathal Gallagherh
10.10 Minister for Fiskeri, Ligestilling og for Nordisk Samarbejde, Mogens Jensen.
10.35 Pause, kaffe
11.00 Laksen i Ringkøbing-Skjern kommunes våbenskjold, Borgmester Hans Østergaard
11.15 Status for Laksen i Danmark, DTU Aqua, Anders Koed
11.40 Laksens betydning for mennesker, Arne Kvist Rønnest
12.00 Opsamling og spørgsmål.
12.15 Frokost
13.00 Udfordringer for laksen, opsamling og indledning, Søren Larsen
13.10 Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner Hansen
13.30 En natur i ubalance, fokus på prædation, Niels Jepsen, DTU Aqua
13.50 Hvem har ret til laksen, evt. Danmarks Naturfrednings (ikke afklaret)
14.05 Laksen i Europa før, nu og fremover, Eva Thorstad, NINA
14.40 Klima og genetik, Professor Einar Eg Nielsen,
15.00 Pause, kaffe
15.30 Paneldebat, spørgsmål og diskussion,
16.00 Afslutning

Billetprisen er 250 kr, og indeholder frokost og forplejning i løbet af dagen.
Tilmelding skal ske senest 1 oktober på mail til sl@vildlaks.dk

Deltagerpladserne er begrænset, og besættes efter princippet først til mølle.

Læs mere på om det Internationale Vildlakseår på: http://www.nasco.int/iys.html