Lystfiskerforeningen af 1926 hjælper stallingen

stalling

Danmarks smukkeste laksefisk, stallingen, har det skidt. Mange steder har skarv og fiskehejre næsten fået udryddet bestandene. I Råsted Lilleå, der er en af landets fineste bækørred- og stallingeåer, er bestanden også gået tilbage. Stalling er der dog endnu i åen, og nu får de en hjælpende hånd.

Lystfiskerforeningen af 1926, Holstebro Kommune og Sammenslutningen ved Storåen er nemlig gået i gang med at anlægge to helt nye gydebanker til stallingen. Håbet er, at man på den måde kan være medvirkende til, at bringe bestanden op ad igen.

Arbejdet er netop gået i gang. Der skal i alt udlægges 235 m3 grus i åen, og de to gydebanker kommer til at ligge henholdsvis ved Hvolbyvej og Råsted Kirkevej. Ved Hvolbyvej bliver gydebanken 250 m2 og ved Råsted Kirkevej 500 m2.

Det vurderes at projektet løber op i 100 000 kr. Heraf bidrager Lystfiskerforeningen af 1926 med 25 000 kr. Statens Gruspulje (fisketegnsmidlerne) bidrager med 20 000 kr og Holstebro Kommune betaler restbeløbet.

Fra Lystfiskerforeningen af 1926 og Sammenslutningen ved Storå er det Carsten Keis Fomsgaard, der har været primus motor på projektet, der er under tilsyn af biologerne, Jakob Larsen og Mads Nedergaard fra Holstebro Kommune.

Projektet forventes færdiggjort i næste uge.

Lystfiskerforeningen af 1926 er glade for at kunne bidrage til fiskeplejen. Foreningen har flere projekter i støbeskeen til ophjælpning af de oprindelige bestande af danske laksefisk. Mere om det i 2017.