Ny gratis pjece på vej til laksefiskerne

Dansk Laksefond og Danmarks Sportsfiskerforbund har indgået samarbejde med fokus på at bevare de vilde, danske laksefisk.
Det betyder i første omgang, af Dansk Laksefond yder økonomisk støtte til pjecen, Danske Laks og Havørreder, som udgives af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Pjecen, som henvender sig til lystfiskere, fortæller blandt andet om forskellen på laks og havørreder, om udstyr, skånsom behandling og genudsætning – og om fredning og mindstemål.
Indlagt i en lomme i pjecen, vil fiskereglerne for 2012 følge på dansk, tysk og engelsk. Det er planen at disse, hvert år skal udskiftes til de sidste nye og aktuelle regler.
Pjecen bliver på 28 sider og forventes klar i løbet af marts måned – inden premierestart.
Pjecen, som bliver gratis, skal distribueres til grejhandlere og lystfiskerforeninger. Derudover vil pjecen, som ebook, blive lagt på nettet til download, så den kan bruges både på smartphones og Ipads.
I forbindelse med projektet, fremstilles samtidig en plakat, illustreret af Thomas Weiergang, der viser forskellen på de forskellige laksefisk.