Observation af sæler

Igen i år har lodsejerforeningen ved Karup Å fået tilladelse til regulering af fem sæler. Reguleringen må ske frem til 1. juni 2019.

Ser man en sæl i åen, og ønsker man med oplysninger at bidrage til reguleringen, kan følgende jægere kontaktes:

Jesper og Jørgen Handberg 30279157
Erik Døssing Jensen / Birgitte Windfeld-Hansen 20117916
Leif Pedersen 30606419
Ole Lenler Eriksen 22784006

Formanden for Karup Å Sammenslutningen, Tom Sørensen. gør dog opmærksom på følgende:

– Det skal bemærkes, at der er et antal sæler som er mærket af forskerne og har en gps-sender på hovedet. Disse sæler må naturligvis ikke reguleres. Ses disse sæler skal der jægerne ikke kontaktes, blot skal observationen indberettes til forskerne ved Århus Universitet, der i øjeblikket arbejder på løsninger, der gør at vi på et tidpunkt får en mere permanent sikring, der holder sælen ude af vores åer. Til det formål er det utroligt vigtigt at alle sælobservationer indberettes på Limfjordrådets hjemmeside, via dette link: http://aakmef.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html…

– Er der muligt at optage foto eller video, vil forskerne gerne have de optagelser, og specielt hvis det er de sæler som er gps-mærket.

– Der arbejdes i øjeblikket på at gøre indberetningen nemmere, så det kan gøres mere smidigt. Observationerne af sælerne i vores åer, vil sammen med observationer fra fjorden og de Gps-mærkede sælers færden, på sigt give evidens for nødvendigheden af, at der findes
permanente løsninger. Indtil da underbygger det nødvendigheden af tilladelse til regulering, så vi bedst muligt kan beskytte, bevare og udvikle den helt unikke stamme af havørreder i Karup Å. Specielt i en tid, hvor vi har stoppet med udsætninger, og søger at opnå en selvreproducerende bestand igennem intensiv vandpleje og forbedring af forholdende i hele Karup Å-systemet.