Opgangslaks til Henrik Skøtt

At der kan fanges laks i Skjern Å, selv om vandstanden er lav i øjeblikket, beviste, Henrik Skøtt fra Fredericia. Henrik Skøtt, der er medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, fangede d. 23/5 en flot opgangslaks på 96 centimeter og 9,2 kilo. Laksen blev taget på spin på foreningens medlemsvand.