Sådan gik generalforsamlingen

Sådan gik generalforsamlingen

Lystfiskerforeningen af 1926 holdt generalforsamling den 13/6 I Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Generalforsamlingen skulle egentlig være holdt i januar, men har været udsat på grund af corona-situationen.

Generalforsamlingen blev traditionen tro ledet af dirigent Mikael Rønsholt, der blev valgt med applaus.

Generalforsamlingen startede med formanden, Nils Svalebøgs beretning, der var et tilbageblik på foreningens aktiviteter, fiskeri, fiskevand og bestyrelsesarbejde i 2020. – Et fremragende fiskeår på alle måder og et godt år for foreningen, der til stadighed er i fremgang og økonomisk velfunderet.

Et spændende år, der bød på overtagelse af Lemvig sportsfiskerforening, nyt fiskevand i det nordjyske og ved Skjern Å.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Herefter præsenterede Ole Damgaard regnskabet for 2020, der udviste en overskud på 56 000 kr. Et overskud, der ikke mindst skyldes, at foreningen fik del i Corona-puljen, der bidrog positivt til regnskabet med 50 000 kr. i erstatning for tabte indtægter.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget med applaus.

Herefter blev Svend Lauersen, Verner Mortensen og Per Fredskild genvalgt til bestyrelsen. Erik Jønsson blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Jesper Ottosen og Michael Pedersen. Alle med applaus.

Under punktet eventuelt. Udtrykte formanden en stor tak til Ole Damgaard, der på bedste vis har varetaget det store arbejde som foreningens kasserere i en årrække, men som ønskede at forlade bestyrelsen og posten. Ole Damgaard har været dygtig til at håndtere det store regnskab, fiskelejeaftaler og de utallige arbejdsopgaver.

Formanden udtrykte stor ros til de frivillige, hvoraf to de sidste år har gjort sig særligt bemærket. Nemlig juniorleder, kontrollant Jesper Ottosen og hans søn Niels. Altid er de på fisketur ved Skjern Å, de siger aldrig nej og bidrager positivt til foreningsarbejdet. Derfor blev de på generalforsamlingen tildelt foreningens specielle hæder, Den Gyldne Fisker, der er et stofmærke syet med guldtråd.

Både Ole Damgaard, Jesper Ottosen og Niels Ottosen, der desværre ikke var til stede, fik stor applaus.

Det blev vedtaget, at næste generalforsamling skulle finde sted den i 2022 d. 8 januar kl. 13 i Trevad Ørredpark.

Generalforsamlingen sluttede herefter med kaffe, franskbrødsmadder, hygge og socialt samvær.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand, Nils Svalebøg, kasserere, Michael Pedersen, næstformand, Svend Lauersen, bestyrelsesmedlem, Jesper Ottosen, bestyrelsesmedlem, Verner Mortensen, bestyrelsesmedlem, Per Fredskild, bestyrelsessuppleant, Carsten Keis Fomsgaard, bestyrelsessuppleant, Erik Jønsson.