Slut med trekroge og dobbeltkroge ved Skjern Å

På et repræsentantskabsmøde i Skjern Å Sammenslutningen d. 7/11, blev det besluttet, at det for eftertiden kun vil være tilladt at fiske med enkelkrog i Skjern Å-systemet. – Det uanset, om man fisker med flue, blink, spinner eller orm.

Et forslag om at forbyde fiskeri med naturlig agn, efter kvoten af store laks er opfisket, blev til gengæld forkastet. Ligesom et forslag om at foreningerne skulle stå for betaling af laksekontingent også blev forkastet.

Omkring ormefiskeri orienterede fiskemester, Søren Larsen, fra Danmarks Center for Vildlaks om, at fiskeri med cirkelkroge har vist sig at være uhensigtsmæssigt, da fiskerne ofte er nødt til, at lade laksen sluge agnen, for at kunne kroge den. Imidlertid er loven om brug af cirkelkroge landsdækkende og kan ikke umiddelbart ændres af Skjern Å Sammenslutningen, der dog har gjort opmærksom på problemet.

Nyt maksimumsmål

De sidste tre år er det konstateret, at atlanterhavslaksene bliver mindre og mindre. En del små hunlaks, der havde gjort god gavn som gydefisk, er blevet fisket op. For at skåne disse to-års fisk stillede bestyrelsen for Skjern Å Sammenslutningen derfor forslag om, at ændre maksimummålet for smålaks til 70 cm. Forslaget blev vedtaget. Storlaksekvoten vil herefter være fisk over 70 cm og smålaksekvoten fisk under 70 cm.

Lystfiskerforeningen af 1926 stemte nej til forslaget om kun at tillade brug af enkeltkrog. Vi er en forening, der bygger på bredden. Vi mener der skal være plads til os alle, uanset om vi er fluefiskere, spinnefiskere eller ormefiskere. Der er ifølge vores oplysninger ingen belæg for, at lille trekrog skulle skade en fisk mere end en stor enkeltkrog. Desuden har vi efterhånden fået et hav af regler, henstillinger og anbefalinger omkring fiskeriet i Skjern Å. Det fremmer ikke interessen for lystfiskeri i åen blandt lystfiskere, lokale og lystfiskerturister, at der næsten årligt indføres nye regler. Lystfiskerforeningen af 1926 ser gerne, at man arbejder hen mod et sæt enkle landsdækkende regler for laksefiskeri, så lystfiskeren ikke farer vild i junglen af regler, og tør tage sig fiskestang og gå til åen for at fiske.

thumblaks