Stop for alt fiskeri i Skjern Å og i Storåen

Lystfiskerforeningen af 1926 stopper, for at skåne de trængte laksefisk i det varme og lave vand, midlertidigt alt dagkort- og medlemsfiskeri på foreningens fiskevand i Skjern Å-systemet samt i Storå-systemet.

I resten af foreningens vandløb indføres der stop for alt catch and release fiskeri.

Beslutningen er truffet af foreningens bestyrelse.

Lukningen træder i kraft fra midnat den. 26/07 og ophæves, når det igen er tilrådeligt at fiske, hvilket vil blive bekendtgjort på Facebooksiden, på hjemmesiden og via nyhedsmail.

Vi beder om forståelse for beslutningen, der bunder i, at vi skal værne vore fiskevande og fisk med rettidig omhu.