Stop for fiskeri efter storlaks i Storåen

Fiskeristyrelsen har netop meddelt, at der ved Storåen, fra den 27. juni 2024, indføres stop for hjemtagelse af laks over 73 cm.
Stoppet gælder også i B-vand, Storåen oven for vandkraftsøen og alle tilløb. Det vil sige også Råsted Lilleå.
Så længe kvoten er åben, kan der dog stadig hjemtages smålaks, laks på indtil 73 cm.
Stoppet er indført på baggrund af rådgivning fra DTU, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt antal gydefisk.