Stop for hjemtagning af storlaks i Skjern Å

paul
Der er indført øjeblikkelig stop for fangst / hjemtagning af storlaks, laks over 70 cm, i Skjern Å. Kvoten er dog ikke lukket opstrøms Tarp Bro, opstrøms Vester Ringvej i Omme Å og opstrøms Jernbanen i Vorgod Å. Her må der fiskes på de sidste 10% af storlaksekvoten.
 
Lystfiskerne skal orientere sig om de aktuelle kvotetal og fangster, inden hver fisketur.
 
Der er stadig masser af smålaks tilbage på kvoten. Men, smålaksene forventes først at ankomme sidst på sommeren.