Stop for storlaks opstrøms Tarp Bro

laksestop

De sidste store laks fra zonekvoten – på laks over 75 cm fanget opstrøms Tarp Bro – er fanget. Kvoten er derfor lukket fra og med fredag d. 5. juni. kl. 11.

Der kan fortsat hjemtages store laks fra zonerne, Omme Å opstrøms Vestre Ringvej, og i Vorgod Å opstrøms Jernbanen.

Husk at holde dig orienteret via Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside www.skjernaasam.dk