Storåen lukker for fiskeriet, når vandet bliver varmt

På det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen ved Storåen, var der enighed om, at vedtage et forslag, der betyder, at alt fiskeri i Storå-systemet automatisk stoppes, hvis vandet i åen når op på 18 grader.
 
Det betyder at alle foreninger, konsortier og lodsejere, skal lukke for fiskeriet, når vandtemperaturen målt ved rensningsanlægget i Holstebro, når 18 grader klokken 10, og der ikke er udsigt til et fald i temperaturen. Lukningen sker med virkning fra midnat.
 
Falder temperaturen til 17 grader klokken 16, og er der ikke udsigt til nye temperaturstugninger, åbnes der for fiskeriet igen fra midnat.
 
Der vil blive informeret om åbning og lukning på sammenslutningens hjemmeside www.svstoraa.dk og på de respektive foreningers hjemmesider og facebook.
 
Temperaturen i Storåen kan følges på www.hydrometri.dk/hyd/
 
Et andet forslag, der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet var en lokal fredning af stallingen. DTU arbejder i øjeblikket på en landsdækkende fredning, men indtil da er stallingen altså fredet i de foreninger og konsortier, der har fiskevand ved Storå-systemet.